Tài liệu chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Tài liệu chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị củ...PNG

NHỮNG CHUYÊN ĐỀ VỀ HÀM SỐ
 1. Bài tập trắc nghiệm nhận diện đồ thị hàm số có lời giải chi tiết - Lê Anh Tuấn
 2. Bài tập trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan - Cao Đình Tới
 3. Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số có lời giải chi tiết - Lê Bá Bảo
 4. Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số - Trần Công Diêu
 5. Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số - Ngọc Đàn
 6. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số và đồ thị của hàm số có đáp án - Đặng Thành Nam
 7. Viết nhanh phương trình đường thẳng qua các điểm cực trị của hàm số bậc 3 - Phùng Quyết Thắng
 8. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - Trần Quốc Nghĩa
 9. Ứng dụng của đạo hàm và khảo sát đồ thị hàm số - Trần Thông
 10. Tuyển tập 33 bài toán khảo sát hàm số - THPT Đốc Binh Kiều
 11. Tuyển chọn các bài toán về hàm số - Đặng Việt Hùng
 12. Tuyển chọn các bài toán đặc sắc về hàm số - Nguyễn Chí Chung
 13. Tuyển chọn bài tập hàm số - Phạm Duy
 14. Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số - Cao Đình Tới
 15. Tóm tắt lý thuyết và công thức hỗ trợ chuyên đề hàm số – Nguyễn Nhanh Tiến
 16. Tài liệu trắc nghiệm môn Toán Giải tích 12 - Hồ Sỹ Trường
 17. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - Lê Hải Trung
 18. Rèn luyện kỹ năng giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Cao Văn Tuấn
 19. Rèn luyện kỹ năng đọc bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - Hứa Lâm Phong
 20. Phân tích sai lầm khi học chương khảo sát hàm số - Trần Trường Sinh
 21. Phân loại câu hỏi chuyên đề khảo sát hàm số và mũ - logarit - Lê Minh Cường
 22. Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Nguyễn Vũ Minh (Tập 3)
 23. Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Nguyễn Vũ Minh (Tập 2)
 24. Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)
 25. Phân dạng bài tập và lời giải chi tiết chuyên đề hàm số - Lưu Huy Thưởng
 26. Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số - Lưu Huy Thưởng
 27. Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm 100 dạng bài hàm số và các bài toán liên quan - Tô Thị Nga
 28. Một số bài toán về tính chất cực trị hàm bậc ba và hàm trùng phương
 29. Một số bài toán trắc nghiệm chọn lọc chuyên đề hàm số - Trần Đình Cư
 30. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan - Nguyễn Thanh Tùng
 31. Hướng dẫn giải toán chuyên đề hàm số - Ngô Vương Quyền
 32. Hướng dẫn giải các dạng toán tiệm cận của đồ thị hàm số - Đặng Việt Đông
 33. Hướng dẫn giải các dạng toán sự tương giao của đồ thị hàm số - Đặng Việt Đông
 34. Hướng dẫn giải các dạng toán sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - Đặng Việt Đông
 35. Hướng dẫn giải các dạng toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - Đặng Việt Đông
 36. Hướng dẫn giải các dạng toán cực trị của hàm số - Đặng Việt Đông
 37. Hướng dẫn giải các dạng toán bảng biến thiên và đồ thị của hàm số - Đặng Việt Đông
 38. Giáo trình tư duy luyện thi 2018 phần khảo sát hàm số - Võ Thanh Bình
 39. Chuyên đề khảo sát hàm số - Trương Ngọc Vỹ
 40. Chuyên đề khảo sát hàm số - Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn
 41. Chuyên đề khảo sát hàm số - Trần Sĩ Tùng
 42. Chuyên đề khảo sát hàm số - Nguyễn Phú Khánh
 43. Chuyên đề hàm số và ứng dụng của đạo hàm - Phan Anh Duy
 44. Chuyên đề hàm số và ứng dụng của đạo hàm - Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh
 45. Chuyên đề hàm số và các bài toán liên quan - Đặng Thành Nam
 46. Chuyên đề hàm số – Bùi Trần Duy Tuấn
 47. Các dạng toán tính đơn điệu của hàm số - Nguyễn Bảo Vương
 48. Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Cao Văn Tuấn
 49. Các dạng toán liên quan đến cực trị của hàm số - Vũ Ngọc Huyền
 50. Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Lê Bá Bảo
 51. Các dạng toán đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối - Phạm Minh Tuấn
 52. Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số y = f_(x) - Nguyễn Chiến
 53. Bộ câu hỏi ôn tập chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
 54. Biện luận số nghiệm và nhận dạng đồ thị các hàm số có trị tuyệt đối – Phạm Ngọc Tính
 55. Bài toán liên quan đến đồ thị của hàm số– Lâm Điền An
 56. Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
 57. Bài tập trắc nghiệm ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - Nguyễn Mạnh Cường
 58. Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hàm số và ứng dụng hàm số - Trần Văn Tài
 59. Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Nguyễn Minh Tiến
 60. Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - Trần Công Diêu
 61. Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - Ngọc Đàn
 62. Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số - Lê Bá Bảo
 63. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Trương Công Việt
 64. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Trần Minh Tiến, Trần Thanh Phong
 65. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Nguyễn Khánh Nguyên
 66. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Đặng Việt Đông
 67. Bài tập trắc nghiệm bảng biến thiên và đồ thị hàm số - Đặng Việt Đông
 68. Bài tập tính đơn điệu của hàm số có lời giải chi tiết - Lê Bá Bảo
 69. Bài giảng tính đơn điệu của hàm số - Bùi Văn Thanh
 70. 1971 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số cơ bản có đáp án
 71. 572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao có đáp án
 72. 361 bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án - Trần Văn Tài
 73. 359 bài toán khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan - Trần Quốc Nghĩa
 74. 350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số và các vấn đề liên quan - Nhóm Toán
 75. 251 bài tập trắc nghiệm tiệm cận của đường cong (không chứa tham số) - Lương Tuấn Đức
 76. 246 bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số có đáp án
 77. 241 bài toán trắc nghiệm tiệm cận chứa tham số - Lương Tuấn Đức
 78. 200 bài trắc nghiệm cực trị của hàm số - Lê Văn Đoàn
 79. 181 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số trùng phương (chứa tham số) - Lương Tuấn Đức
 80. 172 câu trắc nghiệm cực trị hàm số được phân dạng theo mức độ - Phạm Văn Huy
 81. 171 bài toán tương giao đồ thị hàm phân thức - Lương Tuấn Đức
 82. 151 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị (không chứa tham số) - Lương Tuấn Đức
 83. 131 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc bốn (chứa tham số)
 84. 100 bài tập trắc nghiệm rèn luyện kỹ năng đọc bảng biến thiên và đồ thị của hàm số
 85. 100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án - Hà Hữu Hải
 86. 80 bài tập trắc nghiệm luyện tập chuyên đề hàm số - Mẫn Ngọc Quang
 
Sửa lần cuối: