Lớp 12

Lớp 12 thuộc khối THPT, học sinh sẽ học nhiều môn quan trọng như toán, lý, hóa, sinh, anh, sử, địa, giáo dục công dân.

Tiếng anh 12

Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, các lời giải bài tập Tiếng Anh 12 (Giải sbt Tiếng Anh 12) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12.
Chủ đề
2.8K
Bài viết
4.9K
Chủ đề
2.8K
Bài viết
4.9K

Ngữ Văn 12

Để học tốt Ngữ Văn lớp 12, các lời giải bài tập Ngữ Văn 12 (Giải sbt Ngữ Văn 12) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12.
Chủ đề
1.2K
Bài viết
1.2K

Lịch sử 12

Để học tốt Lịch Sử lớp 12, các lời giải bài tập Lịch Sử 12 (Giải sbt Lịch Sử 12) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 12.
Chủ đề
5.5K
Bài viết
10.6K

Địa Lý 12

Để học tốt Địa Lý lớp 12, các lời giải bài tập Địa Lý 12 (Giải sbt Địa Lý 12) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Địa Lý 12.
Chủ đề
734
Bài viết
1.5K
Chủ đề
734
Bài viết
1.5K

GDCD 12

Để học tốt GDCD lớp 12, các lời giải bài tập GDCD 12 (Giải sbt GDCD 12) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) GDCD 12.
Chủ đề
972
Bài viết
1.9K
Chủ đề
972
Bài viết
1.9K

Thông tin giáo dục

Cập nhập thông tin giáo dục
Chủ đề
1.1K
Bài viết
1.2K
Chủ đề
1.1K
Bài viết
1.2K