Chuyên đề toán lớp 9

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Toán lớp 9: I - Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba
 1. Cân bậc hai
 2. Liên hệ giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương
 3. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn
 4. Rút gọn biểu thức chứa căn
 5. Căn bậc ba
 6. Ôn tập chương 1
Toán lớp 9: II - Hàm Số Bậc Nhất
 1. Hàm số bậc nhất
 2. Đồ thị hàm số y=ax+b
 3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
 4. Hệ số góc của đường thẳng
 5. Ôn tập chương 2
Toán lớp 9: III Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông
 1. Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn
 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
 3. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
 4. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Toán lớp 9: IV - Đường Tròn
 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
 2. Đường kính và dây của đường tròn
 3. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
 4. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn
 5. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
 6. Vị trí tương đối của hai đường tròn
Toán lớp 9: V - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn
 1. Hệ phương trình đối xứng
 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 3. Sự tương giao giữa đường thẳng và Parabol
 4. Phương trình quy về phương trình bậc hai
 5. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
 6. Công thức nghiệm thu gọn
 7. Phương trình bậc hai một ẩn và công thức nghiệm
 8. Hàm số bậc hai một ẩn và đồ thị hàm số
Toán lớp 9: VI - Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất 2 ẩn
 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
 5. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số
 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Toán lớp 9: VII - Góc Với Đường Tròn
 1. Góc ở tâm. Số đo cung
 2. Liên hệ giữa cung và dây
 3. Góc nội tiếp
 4. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
 5. Góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn
 6. Cung chứa góc
 7. Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp
 8. Tứ giác nội tiếp
 9. Độ dài đường tròn, cung tròn
 10. Diện tích hình tròn, quạt tròn
Toán lớp 9: VIII - Hình Trụ, Hình Nón, Hình Cầu
 1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
 2. Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón
 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
 
Sửa lần cuối: