cực trị hàm số

 1. Học Lớp

  Tài liệu Cực trị hàm số của Đặng Việt Đông

  Cực trị của hàm số là điểm có giá trị lớn nhất so với xung quanh và giá trị nhỏ nhất so với xung quanh mà hàm số có thể đạt được. Tài liệu này trình bày chi tiết các lý thuyết trọng tâm, các cách giải, phân dạng và mỗi ví dụ luôn kèm lời giải chi tiết Những dạng thường gặp DANG 1. TÌM CỰC TRỊ...
 2. Học Lớp

  Toán 12 Cực trị của hàm số phần 6

  Cực trị của hàm số là gì? Tại sao cực trị hàm số lại là phần quan trọng yêu cầu học sinh cần hiểu rõ. Mời các em cùng xem video tiếp: <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/mg3VHDXayP8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 3. Học Lớp

  Toán 12 Cực trị của hàm số phần 5

  Cực trị của hàm số là gì? Tại sao cực trị hàm số lại là phần quan trọng yêu cầu học sinh cần hiểu rõ. Mời các em cùng xem video tiếp: <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/XrDOXekV6A8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 4. Học Lớp

  Toán 12 Cực trị của hàm số phần 4

  Cực trị của hàm số là gì? Tại sao cực trị hàm số lại là phần quan trọng yêu cầu học sinh cần hiểu rõ. Mời các em cùng xem video tiếp: <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/yhVCGcnNHU0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 5. Học Lớp

  Toán 12 Cực trị của hàm số phần 3

  Cực trị của hàm số là gì? Tại sao cực trị hàm số lại là phần quan trọng yêu cầu học sinh cần hiểu rõ. Mời các em cùng xem video tiếp: <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/i8tB8wtkMK0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 6. Học Lớp

  Toán 12 Cực trị của hàm số phần 2

  Cực trị của hàm số là gì? Tại sao cực trị hàm số lại là phần quan trọng yêu cầu học sinh cần hiểu rõ. Mời các em cùng xem video tiếp: <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/a8mIfCtSdb8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 7. Học Lớp

  Toán 12 Cực trị của hàm số phần 1

  Cực trị của hàm số là gì? Tại sao cực trị hàm số lại là phần quan trọng yêu cầu học sinh cần hiểu rõ. Mời các em cùng xem video tiếp: <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/pL52rbSLLao" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 8. Học Lớp

  Toán 12 Các dạng toán cực trị của hàm số thường gặp trong đề thi THPT

  Cực trị hàm số là phần quan trọng nên bài viết này sẽ gửi tới bạn các dạng cực trị của hàm số thường gặp trong đề thi. Bài viết bao quát tất cả các dạng khác. Giúp học sinh tự tin khi gặp các dạng cực trị. TẢI XUỐNG
 9. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài tập Cực Trị của Hàm Số trích trong đề thi thử toán tốt nghiệp THPT phần 17

  Câu 1 Hàm số \(y = \sin x\) đạt cực đại tại điểm nào sau đây? A. \(x = - \frac{\pi }{2}\) B. \(x = \pi \) C. \(x = 0\) D. \(x = \frac{\pi }{2}\) Câu 2 Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục và có đạo hàm cấp hai trên \(\mathbb{R}\). Đồ thị của các hàm số \(y...
 10. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài tập Cực Trị của Hàm Số trích trong đề thi thử toán tốt nghiệp THPT phần 16

  Câu 1 Hỏi đồ thị hàm số \(y = \frac{1}{5}{x^5} + \frac{5}{4}{x^4} + \frac{1}{3}{x^3} - \frac{{21}}{2}{x^2} - 18x - 4\)có tất cả bao nhiêu điểm cực trị? A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 2 Cho đồ thị của ba hàm số \(y = f(x)\), \(y = f'(x)\), \(y = f''(x)\) được vẽ mô tả ở hình dưới đây. Hỏi đồ thị các...
 11. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài tập Cực Trị của Hàm Số trích trong đề thi thử toán tốt nghiệp THPT phần 15

  Câu 1 Tìm m để hàm số \(y = \frac{{{x^3}}}{3} - m{{\rm{x}}^2} + \left( {{m^2} - 1} \right){\rm{x}} + 1\) đạt cực đại tại x=1. A. 1 B. 0 C. 2 D. -2 Câu 2 Cho hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{x - 1}}\). Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hàm số có một điểm cực đại. B. Hàm số có một điểm cực...
 12. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài tập Cực Trị của Hàm Số trích trong đề thi thử toán tốt nghiệp THPT phần 14

  Câu 1 Cho hàm số y=f(x) liên tục trên nửa khoảng [-3;2) có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A. \(\mathop {\min }\limits_{\left[ { - 3;2} \right)} y = - 2\) B. \(\mathop {\max }\limits_{\left[ { - 3;2} \right)} y = 3\) C. Giá trị cực...
 13. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài tập Cực Trị của Hàm Số trích trong đề thi thử toán tốt nghiệp THPT phần 13

  Câu 1 Tìm số giá trị nguyên của m để hàm số \(y = \left( {m + 1} \right){x^4} + \left( {3m - 10} \right){x^2} + 2\) có ba cực trị. A. 3. B. 0. C. 4. D. 5. Câu 2 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + m + 2\) có các điểm cực đại và...
 14. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài tập Cực Trị của Hàm Số trích trong đề thi thử toán tốt nghiệp THPT phần 12

  Câu 1 Tìm tất cả giá trị của m để hàm số \(y = {x^3} - mx - 3\) có hai cực trị. A. m=0 B. m # 0 C. m<0 D. m>0 Câu 2 Cho hàm số \(y = {x^3} - 3x + 4.\) Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hàm số đạt cực đại tại x=1 và đạt cực tiểu tại x=-1. B. Hàm số nghịch biến trên \((-\infty ;-1)\) C...
 15. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài tập Cực Trị của Hàm Số trích trong đề thi thử toán tốt nghiệp THPT phần 11

  Câu 1 Cho hàm số \(y = \left( {x - 1} \right){\left( {x + 2} \right)^2}.\) Trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nằm trên đường thẳng nào dưới đây? A. \(2x + y + 4 = 0.\) B. \(2x + y - 4 = 0.\) C. \(2x - y - 4 = 0.\) D. \(2x -y + 4 = 0.\) Câu 2 Tìm giá trị cực đại của...
 16. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài tập Cực Trị của Hàm Số trích trong đề thi thử toán tốt nghiệp THPT phần 10

  Câu 1 Cho hàm số \(y = {x^4} - \frac{2}{3}{x^3} - {x^2}.\) Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? A. Hàm số có giá trị cực tiểu là \(-\frac{2}{3}\) và giá trị cực đại là \(-\frac{5}{48}\) B. Hàm số có giá trị cực tiểu là \(-\frac{2}{3}\) và \(-\frac{5}{48}\) C. Hàm số có giá trị cực tiểu là 0 D...
 17. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài tập Cực Trị của Hàm Số trích trong đề thi thử toán tốt nghiệp THPT phần 9

  Câu 1 Tìm giá trị cực tiểu \(y_{CT}\) của hàm số $y = {x^3} - 3{x^2} + 4.$ A. \({y_{CT}} = 1\) B. \({y_{CT}} = 0\) C. \({y_{CT}} = 4\) D. \({y_{CT}} = 2\) Câu 2 Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp hai trên (a; b) và {x_0} \in \left( {a;b} \right) khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A...
 18. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài tập Cực Trị của Hàm Số trích trong đề thi thử toán tốt nghiệp THPT phần 8

  Câu 1 Cho hàm số \(y = m{{\rm{x}}^4} + \left( {m - 1} \right){x^2} + 1 - 2m\). Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có 3 điểm cực trị. A. 1<m<2 B. 0<m<1 C. -1<m<0 D. m>1 Câu 2 Cho hàm số \(y = - {x^3} + 3m{x^2} - 3\left( {{m^2} - 1} \right) + m\). Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đạt...
 19. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài tập Cực Trị của Hàm Số trích trong đề thi thử toán tốt nghiệp THPT phần 7

  Câu 1 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số \(y = {x^4} - 2m{x^2} + 2m + {m^4}\) có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều. A. \(m = 1\) B. \(m = \sqrt[3]{3}\) C. \(m = \frac{{\sqrt[3]{6}}}{2}\) D. \(m = \frac{{\sqrt[3]{3}}}{2}\) Câu 2 Tìm tất cả các giá trị của...
 20. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài tập Cực Trị của Hàm Số trích trong đề thi thử toán tốt nghiệp THPT phần 6

  Câu 1 Tìm giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số \(y = {x^4} + 2(m - 4){x^2} + m + 5\) có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác nhận gốc tọa độ O(0;0) là trọng tâm. A. m=0 B. m=2 C. m=1 D. m=-1 Câu 2 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 3({m^2} -...