Toán lớp 1 học kì I

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
CHƯƠNG 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Chương 3: Số trong phạm vi 100. Độ dài
 1. Chủ đề điểm và đoạn thằng
 2. Độ dài đoạn thẳng. Thực hành đo độ dài đoạn thẳng
 3. Chủ đề: Một chục. Tia số
 4. Mười một, mười hai
 5. Mười ba, mưới bốn, mười lăm
 6. Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
 7. Hai mươi, hai chục
 8. Phép cộng 14 + 3
 9. Phép trừ 17 - 3
 10. Phép trừ 17 - 7
 11. Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn
 12. Xăng-ti-met. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
 13. Các số tròn trục
 14. Cộng các số tròn trục
 15. Trừ các số tròn chục
 16. Điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình
 17. Các số có hai chữ số
 18. So sánh các số có hai chữ số
 19. Bảng các số từ 1 đến 100
 20. Giải toán có lời văn (tiếp)
Chương 4: Cộng, trừ trong phạm vi 100
 1. Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
 2. Phép trừ trong phạm vị 100 (trừ không nhớ)
 3. Các ngày trong tuần lễ
 4. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)
 5. Đồng hồ, thời gian
 6. Ôn tập: Các số đến 10
 7. Ôn tập: Các số đến 100
 
Sửa lần cuối: