Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 3 trang 115 SGK vật lý lớp 12 phần Điện từ trường:
Hãy chọn câu đúng
Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động, vì không có sóng. Nhà đó chắc chắn phải là:
A. Nhà sàn.
B. Nhà lá.
C. Nhà gạch
D. Nhà bê tông.
Lời giải bài tập vật lý sgk
Đáp án D
Trong nhà không có sóng điện thoại, chứng tỏ sóng điện từ đã bị phản xạ bởi các bức tường ngăn. Vậy tường nhà phải là bêtông