giải bài tập sgk lớp 12

 1. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa học 12

  Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 1: Este và Lipit: Bài 1. Este Giải bài 1 trang 7 SGK hóa học lớp 12 phần ESTE Giải bài 2 trang 7 SGK hóa học lớp 12 phần ESTE Giải bài 3 trang 7 SGK hóa học lớp 12 phần ESTE Giải bài 4 trang 7 SGK hóa học lớp 12 phần ESTE Giải bài 5 trang 7 SGK hóa học lớp...
 2. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường

  Giải bài 5 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường: Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì, người ta xác định được hàm lượng chì trong bùn và trong đất như sau: <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="92"> <p...
 3. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 205 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường

  Giải bài 7 trang 205 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường: Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 30.10-6 mol/m3 không khí thì coi à không khí bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lít...
 4. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 205 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường

  Giải bài 6 trang 205 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường: Một loại than đá có chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà máy đốt hết 100 tấn than trong một ngày đêm thì khối lượng SO2 do nhà máy xả vào khí quyển một năm là: A. 1420 tấn. B. !250 tấn. C. 1530 tấn...
 5. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường

  Giải bài 4 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường: Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm: A. các kim loại nặng: Hg, Pb, Sb,... B. các ion \(NO_{3}^{-}\); \(PO_{4}^{3-}\); \(SO_{4}^{2-}\). C. thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học. D. cả A, B, C. Lời giải...
 6. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường

  Giải bài 3 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường: Ô nhiễm môi trường đất là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất ? Lời giải bài tập sgk Khi có mặt một số chất và hàm lượng của chúng vượt quá giới hạn thì hệ sinh thái đất sẽ mất cân bằng và môi trường đất bị ô nhiễm...
 7. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường

  Giải bài 2 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường: Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí? Lời giải bài tập sgk * Ô nhiễm không khí là sự có mặt của các chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí. * Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí...
 8. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường

  Giải bài 1 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường: Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm. Lời giải bài tập sgk Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường. Hiện nay môi...
 9. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội

  Giải bài 5 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội: Trong danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm. Bộ Y tế quy định có 5 chất ngọt nhân tạo được dùng trong chế biến lương thực, thực phẩm, nhưng có quy định liều lượng sử dụng an toàn. Thí dụ chất Acesulfam K...
 10. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội

  Giải bài 4 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội: Hãy lấy một thí dụ về chất gây nghiện, ma túy nguy hại cho sức khỏe con người? Lời giải bài tập sgk Cocain được chiết suất từ cây côca, có khả năng làm liệt dây thần kinh cảm giác, gây ức chế thần kinh trung ương. Amphetanin...
 11. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội

  Giải bài 3 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội: Hóa học có vai trò như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người? Lời giải bài tập sgk Hóa học có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người: - Để đáp ứng...
 12. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội

  Giải bài 2 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội: Hóa học có thể làm gì để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm? Lời giải bài tập sgk Để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm cho nhân loại, hóa học có những hoạt động đó là nghiên cứu và sản xuất các...
 13. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội

  Giải bài 1 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội: Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người? Lời giải bài tập sgk Lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, cung cấp năng lượng cho con người và hoạt động. Ăn không đủ, thiếu chất dinh dưỡng làm...
 14. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế

  Giải bài 4 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế:: Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu: <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" width="213"> <p align="center">Tên nhiên liệu</p> </td> <td colspan="2"...
 15. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế

  Giải bài 6 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế: Một số mắt xích của phân tử một loại để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay ô tô, thấu kính như sau: Hãy viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của loại polime này? Lời giải bài tập sgk
 16. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế

  Giải bài 5 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế: Theo tính toán, năm 2000 cả nước tiêu thụ lượng nhiên liệu tương đương 1, 5 triệu tấn dầu và thải vào môi trường khoảng 113 700 tấn khí CO2 . Trong 1 ngày lượng nhiên liệu tiêu thụ tương đương với khối lượng dầu và...
 17. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế

  Giải bài 3 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế: Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất vật liệu quan trọng? Lời giải bài tập sgk Vật liệu có nguồn gốc vô cơ: ngành sản suất hóa học vô cơ tạo ra nhiều vật liệu sử dụng cho công nghiệp và đời sống: - Luyện kim...
 18. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế

  Giải bài 2 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế: Cho biết những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai. Cho 3 thí dụ cụ thể về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng. Lời giải bài tập sgk Những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho...
 19. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế

  Giải bài 1 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế: Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất? Lời giải bài tập sgk Các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất: nhiệt năng , hóa năng, quang năng , điện năng, ...
 20. Học Lớp

  Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương hóa học môi trường

  Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG: Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế Giải bài 1 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế Giải bài 2 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát...