Truyền thông vô tuyến

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Nguyên tắc chung
+ Âm thanh: f từ 16 Hz → 20 kHz.
Micrô: biến một dao động âm thành một dao động cùng f (âm tần).
+ Sóng điện từ cao tần: f từ 500 kHz → 900 MHz.
Biến điệu: Trộn sóng mang (cao tần) và sóng âm tần.
+ Máy thu:
Tách sóng: lấy sóng âm tần.
Loa: đưa về thông tin ban đầu.

2. Anten

* Anten phát

*Anten thu


3. Các bộ phận của máy phát đơn giản

1: Micrô (ống nói) → Âm trầm
2: Mạch phát sóng điện từ cao tần (sóng mang)
3: Mạch biến điện
4: Mạch khuếch đại
5: Anten phát → Bức xạ điện từ

4. Các bộ phận của máy thu đơn giản

1: Anten thu: cộng hưởng điện từ
2: Mạch chọn sóng (mạch khuếch đại cao tần)
3: Mạch tách sóng → Tách sóng âm tần
4: Mạch khuếch đại âm tần
5: Loa