Toán 12 Nhận dạng đồ thị hàm số thần tốc

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Nhận dạng đồ thị hàm số | Đồ thị hàm số | Chuyên đề đồ thị hàm số | Đồ thị hàm số thần tốc |
Tài liệu gồm có:
1.1 Dấu hiệu nhận biết các hệ số của hàm bậc ba dựa vào đồ thị.

 • Cách nhận biết dấu của hệ số a.
 • Nhận biết dấu các hệ số
1.2. Đồ thị hàm bậc 4 trùng phương
1.3 Đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất
1.4. Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

 • Từ đồ thị hàm số f(x) suy ra đồ thị hàm số |f(x)|
 • Từ đồ thị hàm số f(x) suy ra đồ thị hàm số f(|x|)
 • Từ đồ thị hàm số f(x) suy ra đồ thị hàm số |x - a|g(x) với (x-a).g(x) = f(x)
1.5. Đồ thị hàm số f'(x)
Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số (1).png

Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số (2).png

Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số (3).png

Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số (4).png

Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số (5).png

Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số (6).png

Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số (7).png

Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số (8).png

Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số (9).png

Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số (10).png

Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số (11).png

Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số (12).png

Biên soạn: Thầy Lưu Huy Thưởng
 
Sửa lần cuối: