Toán lớp 1 Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau:

I. KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NHỚ
- Nhận biết được mỗi số ${\bf{16}},{\bf{17}},{\bf{18}},{\bf{19}}$ gồm một chục và một số đơn vị $\left( {{\rm{ }}{\bf{6}},{\bf{7}},{\bf{8}},{\bf{9}}{\rm{ }}} \right)$
  • Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.
  • Số 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị.
  • Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị.
  • Số 19 gồm 1 chục và 9 đơn vị.
- Đọc và viết các số trong phạm vi ${\bf{19}}$ và điền được các số trên tia số.
Đọc và viết các số trong phạm vi.png

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Đếm hình và viết số tương ứng.

- Đếm số lượng các hình ảnh đã cho và viết số tương ứng.
  • 1 chục thêm 6 đơn vị thì tạo thành 16.
  • 1 chục thêm 7 đơn vị thì tạo thành 17.
  • 1 chục thêm 8 đơn vị thì tạo thành 18.
  • 1 chục thêm 9 đơn vị thì tạo thành 19.
Ví dụ: Viết số thích hợp vào ô trống:
Viết số thích hợp vào ô trống.png

Hướng dẫn giải
Trong hình đã cho có 19 cây nấm.
Số cần điền vào ô trống là 19
Số cần điền vào ô trống là.png


Dạng 2: Điền số thích hợp vào tia số.
Em xác định các khoảng cách được chia trên tia số, cách đều mấy đơn vị rồi đếm và điền các số tương ứng.
Em xác định các khoảng cách được chia trên tia số.png

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm.png

Hướng dẫn giải
Đếm các số từ 10 đến 19 rồi điền các số còn thiếu vào chỗ chấm.
Các số điền vào chỗ chấm sẽ được tia số như sau:
Các số điền vào chỗ chấm sẽ được tia số như sau.png


Dạng 3: Số liền trước, số liền sau
- Số liền trước của một số là số đứng ngay phía trước của số đó và ít hơn số đó 1 đơn vị.
- Số liền sau của một số là số đứng ngay phía sau của số đó và nhiều hơn số đó 1 đơn vị.
Số liền sau của một số là số đứng ngay phía sau của số đó và nhiều h...jpg


Ví dụ: Điền số thích hợp vào bảng sau:
Điền số thích hợp vào bảng sau.jpg

Hướng dẫn giải
Số 18 có số liền trước là số 17 và số liền sau là số 19
Cần điền các số vào bảng như sau:
Cần điền các số vào bảng như sau.jpg