Diện tích hình nón, thể tích khối nón

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Công thức tính diện tích xung quanh hình nón, tính diện tích toàn phần hình nón và công thức tính thể tích hình nón hay còn gọi là thể tích khối nón được sử dụng khá thường xuyên trong các trong toán học và là một trong những cơ bản nhất của toán học.

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình nón, thể tích khối nón:

Gọi \(r\) là bán kính đường tròn đáy, \(l\) là độ dài đường sinh, \(h\) là chiều cao hình nón, khi đó:
- Diện tích xung quanh: \({S_{xq}} = \pi rl\)
- Diện tích đáy (hình tròn): \({S_d} = \pi {r^2}\)
- Diện tích toàn phần hình nón: \({S_{tp}} = {S_{xq}} + {S_d} = \pi rl + \pi {r^2}\)
- Thể tích khối nón: \(V = \dfrac{1}{3}{S_d}.h = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h\)