Đề thi Đề thi thử GDCD THPT Quốc gia trường Đoàn Thượng tỉnh Hải Dương lần 2

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
thpttranquoctuan giới thiệu đề thi thử GDCD THPT Quốc gia 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương lần 2. Nội dung đề thi thử GDCD gồm có:
Câu 81: Trong các yếu tố của tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất?
A. Hệ thống bình chứa.
B. Công cụ lao động.
C. Tư liệu sản xuất.
D. Kết cấu hạ tầng.

Câu 82: Bắt người trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật?
A. Khi công an cần thu thập chứng cứ từ người đó.
B. Một người đang chuẩn bị thực hiện tội phạm.
C. Khi có nghi ngờ người đó vừa mới thực hiện tội phạm.
D. Khi có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát.

Câu 83: Cùng dòng họ và lại gần nhà nhau nên anh T rất quý mến gia đình anh G. Trong đợt bầu cử Hội đồng nhân dân xã H, vợ anh G đã đề nghị vợ chồng anh T bầu cử cho chồng mình. Vì tình cảm dòng họ nên vợ chồng anh T đã đồng ý. Trong trường hợp trên, vợ anh G đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Bình đẳng
B. Trực tiếp.
C. Phổ thông.
D. Bỏ phiếu kín.

Câu 84: Là người có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, nên chị T đã cho Hội phụ nữ xã mượn tầng 1 ngôi nhà chị được thừa kế riêng làm điểm mở lớp dạy nghề cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn. Chồng chị T không đồng ý. Chị T không vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. gia đình.
B. giữa các thành viên.
C. nhân thân.
D. tài sản.

Câu 85: Do có mẫu thuẫn với chị M, chị N đã nói xấu chị M và đề nghị giám đốc công ty MaX điều chuyển chị M sang bộ phận khác. Vì có tình cảm với chị N nên giám đốc công ty đã đồng ý và ra quyết định điều chuyển chị M từ phòng quản lý nhân sự sang làm nhân viên văn phòng. Giám đốc công ty MaX đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?
A. Giao kết hợp đồng lao động.
B. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng.
C. Thực hiện quyền lao động.
D. Áp dụng chế độ ưu tiên.

Câu 86: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật
A. quen thuộc trong cuộc sống.
B. đi vào cuộc sống.
C. gắn bó với đời sống thực tiễn.
D. trở thành các hành vi pháp luật.

Câu 87: Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật?
A. Trái với chuẩn mực đạo đức xã hội.
B. Lỗi.
C. Hành vi trái pháp luật.
D. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

Câu 88: Lợi dụng đêm mưa gió N đã lẻn vào nhà hàng xóm và và lấy trộm một nồi cơm điện và một chiếc điều khiển tivi. Hành vi của N là biểu hiện của
A. vi phạm hành chính.
B. vi phạm dân sự.
C. vi phạm kỷ luật.
D. vi phạm hình sự.

Câu 89: Bình đẳng giữa cha mẹ và con có nghĩa là
A. cha mẹ yêu thương, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.
B. cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai.
C. cha mẹ không phân biệt đối xử giữa các con.
D. cha mẹ có quyền yêu thương con gái hơn con trai.

Câu 90: Cùng là nhân viên Phòng bán hàng công ty điện tử T nhưng anh M có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm và làm việc hiệu quả hơn anh B nên được giám đốc xét tăng lương sớm. Giám đốc công ty điện tử T đã thực hiện đúng nội dung nào của quyền bình đẳng trong lao động?
A. Thay đổi nhân sự.
B. Thực hiện giao kết hợp đồng lao động.
C. Nâng cao trình độ người lao động.
D. Thực hiện quyền lao động.

Câu 91: Tự ý bắt và giam giữ người không có căn cứ là hành vi xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền được bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.
B. Quyền tự do thân thể của công dân.
C. Quyền bất khả xâm phạm vào chỗ ở của công dân.
D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

Câu 92: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
A. các quan hệ kinh tế và quan hệ lao động.
B. trật tự, an toàn xã hội.
C. các quy tắc quản lý nhà nước.
D. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

Câu 93: Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp?
A. Nhân viên doanh nghiệp tư nhân.
B. Người đang không có việc làm.
C. Cán bộ, công chức nhà nước.
D. Sinh viên.

Câu 94: Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh hoặc kiềm chế việc làm trái pháp luật là một trong các mục đích của
A. thực hiện pháp luật.
B. trách nhiệm pháp lí.
C. vận dụng pháp luật.
D. giáo dục pháp luật.

Câu 95: Trong trường hợp không đồng ý với quyết định kỷ luật của Giám đốc công ty M, nhân viên công ty M có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?
A. Tố cáo với người có thẩm quyền.
B. Đăng thông tin trên trang Facebook cá nhân.
C. Nói chuyện đó với nhiều người.
D. Khiếu nại quyết định của Giám đốc công ty M.

Câu 96: Là một người có tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong công việc. Anh A, nhân viên phòng kỹ thuật của nhà máy X đã nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, rút ngắn quy trình sản xuất và nâng cao năng suất lao động. Anh A đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền học tập.
B. Quyền được phát triển.
C. Quyền sáng tạo.
D. Quyền lao động.

Câu 97: Cảnh sát giao thông xử phạt người tham gia giao thông đường bộ vi phạm trật tự an toàn giao thông, bất kể người đó là ai. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây?
A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
B. Bình đẳng trước pháp luật.
C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
D. Bình đẳng khi tham gia giao thông.

Câu 98: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào nội dung nào dưới đây ?
A. Chủ trương kinh doanh của doanh nghiệp.
B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
C. Uy tín người đứng đầu doanh nghiệp.
D. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 99: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là
A. sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.
B. sức lao động, tư liệu lao động, công cụ sản xuất.
C. sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động.
D. sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động.

Câu 100: Trong cuộc họp sơ kết quý 1 năm 2019 về công tác kinh doanh của công ty D. Có nhiều ý kiến đóng góp nhằm phát triển công ty, trong đó anh T và anh N liên tục có nhiều ý kiến trái chiều. Trong lúc gay gắt, anh N cho rằng T chỉ là nhân viên phòng kinh doanh không nên phát biểu nhiều. Thấy vậy, giám đốc công ty cắt ngang ý kiến của 2 anh và đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp trên, những ai vi phạm pháp luật về quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội?
A. Giám đốc công ty và anh N.
B. Anh N và T.
C. Giám đốc công ty.
D. Anh N.