Ý kiến về hành động cho Trọng Thủy xem nỏ thần của Mị Châu

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Làm theo ý chồng (hoặc vợ) là lẽ tự nhiên, hợp đạo lí chỉ khi nào ý này là tự nhiên và hợp đạo lí. Cha ông cũng đã tổng kết và đánh giá cao cái lẽ này khi nói thuận vợ, thuận chồng, biển Đông tát cạn. Nhưng nếu không được như vậy thì không thể nói cứ làm theo ý chồng (vợ) là lẽ tự nhiên và hợp đạo lí. Cho nên, với trường hợp Mị Châu, chỉ có thể kết luận: nàng đã chỉ thuận theo tình cảm vợ chồng mà bỏ quên nghĩa vụ đối với đất nước. Ở đây, rõ ràng Mị Châu có ít nhất ba cương vị: là vợ, là con, là người dân mà nghĩa vụ tối cao là nghĩa vụ làm dân đối với đất nước. Nỏ thần là bí mật quốc gia, nàng đã tiết lộ cho người khác. Nàng đã không làm tròn nghĩa vụ với quốc gia dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.