Nhân số đo thời gian với một số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT

Nhân số đo thời gian với một số

Phương pháp:
  • Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân các số tự nhiên.
  • Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.
  • Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn .
Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: \(3\) giờ \(12\) phút \( \times \,\,3\).
Cách giải​
Ta đặt tính rồi thực hiện tính như sau:
Ta đặt tính rồi thực hiện tính như sau.png
Vậy: \(3\) giờ \(12\) phút \( \times \,\,3\,\, = \,\,9\) giờ \(36\) phút.

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: \(5\) năm \(9\) tháng \( \times \,\,2\).
Cách giải​
Ta đặt tính rồi thực hiện tính như sau:
NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ.png
Vậy: \(5\) năm \(9\) tháng \( \times \,\,2\,\, = \,\,11\) năm \(6\) tháng.