HL.2. Định luật bảo toàn năng lượng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I - SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ - NHIỆT - ĐIỆN

1. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng.
  • Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đổi giữa thế năng và động năng.
Cơ năng luôn luôn giảm. Phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành nhiệt năng.
  • Nếu cơ năng của vật tăng thêm so với ban đầu thì phần tăng thêm là do dạng năng lượng khác chuyển hóa thành.
2. Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng
  • Trong động cơ điện, phần lớn điện năng chuyển hóa thành cơ năng
  • Trong các máy phát điện, phần lớn cơ năng chuyển hóa thành điện năng
  • Phần năng lượng hữu ích thu được cuối cùng bao giờ cũng nhỏ hơn phần năng lượng ban đầu cung cấp cho máy.
  • Phần năng lượng hao hụt đi biến đổi thành dạng năng lượng khác.
II - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác