HL.11. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I - NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG
- Nguồn sáng trắng:
  • Ánh sáng Mặt trời (trừ lúc bình minh và hoàng hôn)
  • Đèn dây tóc nóng sáng (đèn pin, đèn pha ô tô…)
- Nguồn sáng màu:
  • Nguồn sáng phát ra trực tiếp ánh sáng màu (đèn LED, đèn Laze, đèn ống quảng cáo).
  • Chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu.
II - TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG TẤM LỌC MÀU
  • Tấm lọc màu: Trong suốt (rắn, lỏng, màng mỏng) có màu. Tấm lọc màu có thể là tấm kính màu, giấy bóng kính có màu, tấm nhựa trong có màu hay một lớp nước màu
  • Tấm lọc màu có công dụng chọn màu ánh sáng truyền qua trùng với màu tấm lọc.
Ánh sáng trắng và ánh sáng màu.jpg
- Tấm lọc màu nào thì cho màu đó đi qua và hấp thụ nhiều ánh sáng màu khác.
  • Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu ta sẽ thu được ánh sáng có màu của tấm lọc.
  • Chiếu ánh sáng màu qua một tấm lọc cùng màu ta sẽ được ánh sáng vẫn có màu đó.
  • Chiếu ánh sáng màu qua một lọc khác màu sẽ không được ánh sáng màu đó nữa.