Giải bài 4 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 4 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn
Đề bài
Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn.
Lời giải chi tiết
Tiêu cự của vật kính càng lớn thì ảnh của vật quan sát càng lớn.