phép trừ

 1. Học Lớp

  Toán lớp 1 Ôn tập: Các số đến 100

  Các số đến 100 là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Các số đến 100, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết đọc, viết, đếm, so sánh các số đến 100 Biết cấu tạo của số có...
 2. Học Lớp

  Toán lớp 1 Ôn tập: Các số đến 10

  Các số đến 10 là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Các số đến 10, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết đọc, đếm, so sánh các số trong phạm vi ${\bf{10}}$. Thành thạo...
 3. Học Lớp

  Toán lớp 1 Đồng hồ, thời gian

  Đồng hồ, thời gian là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Đồng hồ, thời gian, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Làm quen với mặt đồng hồ, kim giờ, kim phút. Biết xem và...
 4. Học Lớp

  Toán lớp 1 Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)

  Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (không nhớ) là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (không nhớ), các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ...
 5. Học Lớp

  Toán lớp 1 Các ngày trong tuần lễ

  Các ngày trong tuần lễ là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Các ngày trong tuần lễ, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết tuần lễ có ${\bf{7}}$ ngày, biết tên các ngày...
 6. Học Lớp

  Toán lớp 1 Phép trừ trong phạm vị 100 (trừ không nhớ)

  Phép trừ trong phạm vị 100 (trừ không nhớ) là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Phép trừ trong phạm vị 100 (trừ không nhớ), các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết đặt...
 7. Học Lớp

  Toán lớp 1 Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

  Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ), các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết...
 8. Học Lớp

  HL.1. Phép cộng trong phạm vi 3

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{3}}$ Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{3}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(3\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học. Ví...
 9. Học Lớp

  HL.2. Phép cộng trong phạm vi 4

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{4}}$ Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{4}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(4\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học. Ví...
 10. Học Lớp

  HL.3. Phép cộng trong phạm vi 5

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{5}}$ Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{5}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(5\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học. Ví...
 11. Học Lớp

  HL.4. Số 0 trong phép cộng

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Kết quả phép cộng một số với số \(0\): Số nào cộng với số ${\bf{0}}$ cũng bằng chính nó Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính Thực hiện phép cộng các số trong phạm vi \(5\) đã học. Phép cộng một số bất...
 12. Học Lớp

  HL.5. Phép trừ trong phạm vi 3

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{3}}$ Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép trừ trong phạm...
 13. Học Lớp

  HL.6. Phép trừ trong phạm vi 4

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách làm tính trừ trong phạm vi 4 Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép trừ trong phạm vi \(4\)...
 14. Học Lớp

  HL.7. Phép trừ trong phạm vi 5

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{5}}$ Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép trừ trong phạm...
 15. Học Lớp

  HL.8. Số 0 trong phép trừ

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Nhận biết vai trò của số 0 trong phép trừ: Phép trừ hai số bằng nhau có kết quả là 0 Một số trừ 0 thì bằng chính số đó. - Biết thực hiện phép trừ có số 0 và thành thạo phép trừ các số trong phạm vi đã học. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính. Phép trừ hai số...
 16. Học Lớp

  HL.9. Phép cộng trong phạm vi 6

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng các số trong phạm vi 6 Cách làm tính cộng các số trong phạm vi 6 và vận dụng vào các tình huống thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(6\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học. Ví dụ: \(2 + 4 = ?\)...
 17. Học Lớp

  HL.10. Phép trừ trong phạm vi 6

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách làm tính trừ trong phạm vi 6 Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép trừ trong phạm vi \(6\) Ví dụ: \(6 - 1 = ?\) Cách 1: Nhẩm từ...
 18. Học Lớp

  HL.11. Phép cộng trong phạm vi 7

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng các số trong phạm vi 7 Cách làm tính cộng các số trong phạm vi 7 và vận dụng vào các tình huống thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(7\) bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng cộng vừa học. Ví...
 19. Học Lớp

  HL.12. Phép trừ trong phạm vi 7

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Bảng trừ, cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{7}}$ - Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính - Tính giá trị phép trừ trong phạm vi \(7\) bằng các cách tùy từng...
 20. Học Lớp

  HL.13. Phép cộng trong phạm vi 8

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{8}}$ Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{8}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(8\) bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng...