hình học không gian

 1. Học Lớp

  Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1; 2; 0), B(2; 0; 2), C(2; - 1; 3) và D(1; 1; 3)

  Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1; 2; 0), B(2; 0; 2), C(2; - 1; 3) và D(1; 1; 3). Đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABD) có phương trình là A. $\left\{ \begin{array}{l} x = - 2 - 4t\\ y = - 2 - 3t\\ z = 2 - t \end{array} \right.$. B. $\left\{ \begin{array}{l} x = 2 +...
 2. Học Lớp

  Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 3; 0) và B(5; 1; - 2). Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

  Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 3; 0) và B(5; 1; - 2). Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là A. 2x – y + 5 = 0 . B. 2x – y – 5 = 0 . C. x + y – 2z – 3 = 0 . D. 3x + 2y – z – 14 = 0 . Trích đề thi chính thức 2019 mã 101
 3. Học Lớp

  Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính r là

  Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính r là A. $\frac{1}{3}\pi {r^2}h.$. B. $\pi {r^2}h.$. C. $\frac{4}{3}\pi {r^2}h.$. D. $2\pi {r^2}h.$. Trích đề thi chính thức 2019 mã 101
 4. Học Lớp

  Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

  Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng$d:\frac{{x - 2}}{{ - 1}} = \frac{{y - 1}}{2} = \frac{{z + 3}}{1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d? A. $\overrightarrow {{u_2}} = \left( {2;1;1} \right).$. B. $\overrightarrow {{u_4}} = \left( {1;2; - 3} \right).$. C...
 5. Học Lớp

  Toán 12 Ứng dụng thực tế mặt tròn xoay trong không gian toán 12

  Ứng dụng của mặt tròn xoay trong các bài toán thực tiễn, liên môn? Tại sao người ta lại sử dụng mặt tòn xoay trong đa số các vật dụng trong đời sống? Tài liệu này gồm có Bài tập trắc nghiệm Bài tập vận dụng Lời giải chi tiết Ví dụ 1: Hai hình nón bằng nhau có chiều cao bằng 2 dm , được đặt như...
 6. Học Lớp

  Toán 12 Chuyên đề bài tập hình học không gian Oxyz

  Chuyên đề phương pháp tọa độ không gian Oxyz bao gồm các chủ đề thường gặp như phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng, phương trình mặt cầu, vị trí tương đối, góc và khoảng cách DẠNG 1: HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN DẠNG 2: MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN DẠNG 3: GÓC, KHOẢNG CÁCH, VỊ TRÍ...
 7. Học Lớp

  Toán 12 Giải chi tiết cực trị thể tích hình không gian

  Cực trị thể tích hình không gian là chủ đề hay, những câu này thuộc điểm 9 - 10 trong đề thi Câu 1: Nếu một tứ diện chỉ có đúng một cạnh có độ dài lớn hơn 1 thì thể tích tứ diện đó lớn nhất là bao nhiêu? Câu 2: Cho hình chóp S ABCD . có thể tích V và đáy ABCD là hình bình hành. Mặt phẳng qua A...
 8. Học Lớp

  Ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Phan Huy Khải

  Khối đa diện| hình học không gian| TẢI XUỐNG
 9. Học Lớp

  Hình học Oxy - Oxyz và hình học không gian - Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn

  Khối đa diện| Hình học Oxy - Oxyz| hình học không gian| TẢI XUỐNG
 10. Học Lớp

  Giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ - Trần Đình Cư

  Khối đa diện| phương pháp tọa độ |hình học không gian| TẢI XUỐNG
 11. Học Lớp

  Chuyên đề trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Nguyễn Quang Sơn

  Khối đa diện| bồi dưỡng học sinh giỏi|hình học không gian| TẢI XUỐNG
 12. Học Lớp

  Chuyên đề hình học không gian 2016 - Trần Quốc Nghĩa

  Khối đa diện| hình học không gian| TẢI XUỐNG
 13. Học Lớp

  Chuyên đề Hình học không gian - Lưu Huy Thưởng

  Khối đa diện| Hình học không gian| TẢI XUỐNG
 14. Học Lớp

  225 bài toán hình học không gian trong các đề thi thử 2016 - Trần Văn Tài

  Hình học không gian TẢI XUỐNG
 15. Học Lớp

  72 Phương pháp tọa độ trong không gian

  Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán hình học không gian Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian - Cao Văn Tuấn Tuyển chọn 140 bài tập thể tích khối đa diện trong các đề thi thử - Từ Văn Khanh Tổng ôn chuyên đề cực trị hình học không gian - Phạm Minh Tuấn...
 16. Học Lớp

  29 Chủ đề hình học không gian lớp 12

  Hình học không gian 12| Công thức hình học không gian | Tóm tắt hình học không gian 12| Hình học không gian lớp 12 | Hình học không gian | Tài liệu gồm có: Chủ Đề 1: Viết phương trình mặt phẳng Chủ Đề 2: Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C Chủ Đề 3: Viết phương trình mp (α) đi qua...
 17. Học Lớp

  Tài liệu Công thức hình học không gian lớp 12

  Bài viết này sẽ hệ thống lý thuyết, công thức hình học không gian lớp 12. Đây là những công thức hình học không gian 12 quan trọng học sinh cần phải nhớ để làm các bài tập sau này. Bài viết này ngoài giới thiệu lý thuyết cần phải nhớ còn giới thiệu các công thức tính thể tích của các khối đa...
 18. Học Lớp

  Tài liệu Trọn bộ công thức hình học không gian lớp 12

  Trọn bộ công thức hình học không gian lớp 12
 19. Học Lớp

  Tài liệu Tóm tắt hình học không gian lớp 12

 20. Học Lớp

  Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

  Đường thẳng và mặt phẳng là một phần quan trọng trong hình học không gian lớp 11. Để đạt điểm cao, học tốt hình không gian thì các em cần hiểu rõ chủ đề này. Với mong muốn hs hiểu rõ, thpttranquoctuan viết chuyên đề này 1. Mở đầu về hình học không gianHình học không gian có các đối tượng cơ bản...