gtln

 1. Học Lớp

  Toán 12 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất hàm mũ, logarit

  Bài toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN) , giá trị nhỏ nhất (GTNN) hàm mũ và logarit là dạng quan trọng thường gặp trong đề thi TẢI XUỐNG
 2. Học Lớp

  Toán 12 Sử dụng máy tính Casio giải max min chứa tham số

  Giá trị lớn nhất của hàm số là gì? Giá trị nhỏ nhất của hàm số là gì? bài giảng này sẽ trình bày chi tiết về chủ đề này giúp các em học tốt <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/OSTN41O_TQA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 3. Học Lớp

  Toán 12 Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối

  Giá trị lớn nhất của hàm số là gì? Giá trị nhỏ nhất của hàm số là gì? bài giảng này sẽ trình bày chi tiết về chủ đề này giúp các em học tốt <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/S8MFm7Sl61Q" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 4. Học Lớp

  Toán 12 Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số chứa tham số

  Giá trị lớn nhất của hàm số là gì? Giá trị nhỏ nhất của hàm số là gì? bài giảng này sẽ trình bày chi tiết về chủ đề này giúp các em học tốt <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/OAUg_fOypbw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 5. Học Lớp

  Toán 12 Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số không chứa tham số

  Giá trị lớn nhất của hàm số là gì? Giá trị nhỏ nhất của hàm số là gì? bài giảng này sẽ trình bày chi tiết về chủ đề này giúp các em học tốt <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/3upY5xQkTiM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 6. Học Lớp

  Toán 12 Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lớp 12

  Bài toán tìm giá trị lớn nhất của hàm số (GTLN) và giá trị nhỏ nhất của hàm số (GTNN) trên một đoạn là một bài toán thường gặp trong các đề thi tốt nghiệp THPT trong các năm vừa qua. Nhưng phần lớn học sinh không giải được bài toán này với các lý do sau: Các em không nắm được phương pháp giải...
 7. Học Lớp

  Toán 12 Chuyên đề cực trị hàm số

  Cực trị của hàm số là điểm có giá trị lớn nhất so với xung quanh và giá trị nhỏ nhất so với xung quanh mà hàm số có thể đạt được. Giới thiệu tới bạn 11 dạng bài cực trị hàm số được trình bày công phu: cơ sở lý thuyết; phương pháp; ví dụ minh họa; bài tập vận dụng; ... Hy vọng bài viết này hữu...