dao động điện từ

 1. Học Lớp

  Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là

  Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là I = 2.10$^{-2}$ cos(2.10$^{6}$t) (A), t tính bằng giây. Điện tích cực đại của tụ điện là A. 10$^{6}$ C. B. 10$^{-8}$ C. C. 4.10$^{-6}$ C...
 2. Học Lớp

  Cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian

  Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian A. với cùng tần số. B. với cùng biên độ. C. cùng pha nhau. D. ngược pha nhau. Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
 3. Học Lớp

  Mạch dao động bằng một tụ điện khác có điện dung bằng

  Mạch dao động dùng làm mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C$_0$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 30 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải thay tụ điện C$_0$ của mạch dao động bằng một tụ điện khác có...
 4. Học Lớp

  Công thức dao động điện và sóng điện từ lớp 12

  Công thức dao động điện từ là một trong hệ thống công thức Lý 12, gồm nhiều công thức quan trọng giúp người học có thể áp dụng vào làm bài tập tốt, xuất hiện trong đề thi đại học mà bạn nhất định phải nắm chắc.
 5. Học Lớp

  Điện tích của một bản tụ điện có độ lớn bằng

  Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 10$^{4}$ rad/s. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện là 1 nC. Khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là 6mA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn bằng A. 8.10$^{-10}$ C. B. 4.10$^{-10}$ C. C. 2.10$^{-10}$...