chỉ vàng

  1. Học Lớp

    1 lượng vàng bằng bao nhiêu chỉ

    Hỏi: 1 lượng vàng bằng bao nhiêu chỉ? Đáp: 1 lượng vàng bằng 10 chỉ Tìm hiểu thêm Đối với Việt Nam thì theo hệ thống đo lường quốc tế, 1 lượng = 37,5 gr. 1 Troy Ounce sẽ tương đương là 31.10347568 gram. 1 ounce (1 troy ounce) = 8.29426 Chỉ vàng (0.829426 Lượng) 1 Lượng = 1.20565 Troy ounce 1...
  2. Học Lớp

    1kg vàng bao nhiêu lượng?

    Hỏi: 1kg vàng bằng bao nhiêu lượng? Đáp: 1 kg vàng = 26 lượng 6 chỉ vàng Tìm hiểu thêm Vàng là một kim loại quý, được dùng làm trang sức và được nhiều người sở hữu. Đôi khi những đơn vị vàng quy đổi hàng ngày luôn bạn nhầm lẫn. Tại Việt Nam, nghị định của Chính phủ Việt Nam năm 2007, quy định...