bảng nguyên hàm

 1. Học Lớp

  Giải bài tập nguyên hàm hai trường hợp

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt {\frac{{x – 1}}{{x + 1}}} .$ Giải Vì điều kiện $\frac{{x – 1}}{{x + 1}} \ge 0$ $ \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}} {x \ge 1}\\ {x < – 1} \end{array}} \right.$, ta xét hai trường hợp: Trường hợp 1: Với $x \ge 1$ thì: $\int f (x)dx$ $ = \int...
 2. Học Lớp

  3 cách giải bài tập nguyên hàm hay

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt {1 + {x^2}} .$ Giải Ta có thể trình bày theo hai cách sau: Cách 1: Đặt $x = \tan t$, $ – \frac{\pi }{2} < t < \frac{\pi }{2}$, suy ra: $dx = \frac{{dt}}{{{{\cos }^2}t}}$ và $\sqrt {1 + {x^2}} dx = \frac{{dt}}{{{{\cos }^3}t}}.$ Khi đó: $\int f (x)dx$ $ =...
 3. Học Lớp

  2 cách giải bài tập nguyên hàm siêu hay

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x}{{2{x^2} – 1 + 3\sqrt {{x^2} – 1} }}.$ Lời giải Ta có thể trình bày theo hai cách sau: Cách 1: Đặt $t = \sqrt {{x^2} – 1} $ thì ${t^2} = {x^2} – 1$, suy ra: $2tdt = 2xdx$ và $\frac{{xdx}}{{2{x^2} – 1 + 3\sqrt {{x^2} – 1} }}$ $ = \frac{{xdx}}{{2\left(...
 4. Học Lớp

  Lời giải bài tập nguyên hàm hay

  Tìm nguyên hàm của hàm số: $f(x) = \frac{1}{{\sqrt {{{[(x – a)(b – x)]}^3}} }}$ với $a < b.$ Giải bài tập Đặt $x = a + (b – a){\sin ^2}t$, với $0 \le t \le \frac{\pi }{2}$ suy ra: $dx = 2(b – a) \sin t \cos tdt$ $ = (b – a)\sin 2tdt$, $\frac{{dx}}{{\sqrt {{{[(x – a)(b – x)]}^3}} }}$ $ =...
 5. Học Lớp

  Bài tập nguyên hàm hai khả năng

  Tìm nguyên hàm của hàm số: $f(x) = \frac{1}{{(x + 1)\sqrt {{x^2} + 2x + 2} }}.$ Giải Đặt $t = \frac{1}{{x + 1}}$ thì $x = \frac{1}{t} – 1$ suy ra: $dx = – \frac{1}{{{t^2}}}dt$, $\frac{{dx}}{{(x + 1)\sqrt {{x^2} + 2x + 2} }}$ $ = \frac{{t\left( { – \frac{1}{{{t^2}}}} \right)dt}}{{\sqrt...
 6. Học Lớp

  Bài tập nguyên hàm có lời giải đầy đủ

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{{6{x^3} + 8x + 1}}{{\left( {3{x^2} + 4} \right)\sqrt {{x^2} + 1} }}.$ Giải chi tiết Ta có: $\frac{{6{x^3} + 8x + 1}}{{3{x^2} + 4}}$ $ = 2x + \frac{1}{{3{x^2} + 4}}.$ Do đó: $I = \int f (x)dx$ $ = \int {\left( {2x + \frac{1}{{3{x^2} + 4}}} \right)}...
 7. Học Lớp

  Giải bài tập nguyên hàm khó sau

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt {{x^2} + a} .$ Giải Đặt $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {u = \sqrt {{x^2} + a} }\\ {dv = dx} \end{array}} \right.$ $ \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {du = \frac{{xdx}}{{\sqrt {{x^2} + a} }}}\\ {v = x} \end{array}} \right.$ Khi đó: $I = \int...
 8. Học Lớp

  Bảng nguyên hàm hệ thống 72 công thức thường gặp

  Hệ thống những nguyên hàm đầy đủ nhất gồm 72 công thức thường gặp nhất từ căn bản tới nâng cao 1. 72 công thức đầy đủ nhất về nguyên hàm 2. Bài tập ví dụ minh họa các công thức trên Ví dụ 1: Tìm các nguyên hàm sau: a) \(I = \int\limits {\left( {3x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)} \,dx\)...
 9. Học Lớp

  Bảng nguyên hàm của 12 hàm đặc biệt

  Bài viết trước đã giới thiệu bảng nguyên hàm của hàm đơn giản, trong bài này sẽ gửi tới bạn đọc bảng của 12 nguyên hàm đặc biết. Khác với bảng nguyên hàm trước đó, bảng này sẽ kèm các ví dụ minh họa tương ứng với mỗi hàm.
 10. Học Lớp

  bang nguyen ham của hàm số đơn giản

  Học tốt nguyen ham đơn giản sẽ giúp chúng ta tiếp thu phần nâng cao một cách dễ. Sau đây là bang nguyen ham của 6 hàm số đơn giản Ví dụ 1: Tìm các nguyên hàm sau: \(I = \int\limits {\left( {3x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)} \,dx\). Lời giải a) \(I = \int\limits {\left( {3x + 1}...
 11. Học Lớp

  Bảng nguyên hàm lớp 12 đầy đủ

  Bảng nguyên hàm là hệ thống toàn bộ những công thức nguyên hàm thường gặp trong đề thi tốt nghiệp THPT và ôn thi đại học - cao đẳng. Căn cứ vào những công thức nguyên hàm mà thpttranquoctuan đã sắp xếp trong bảng của chúng theo thứ tự từ căn bản tới nâng cao. I. Bảng 6 nguyên hàm của các hàm số...
 12. Học Lớp

  Tóm tắt công thức nguyên hàm

  Dưới đây là những công thức thường gặp trong giải tích toán 12. Bài viết ngoài hệ thống lý thuyết nguyên hàm đầy đủ còn có bảng 29 công thức được sắp xếp từ căn bản tới nâng cao I. Khái niệm nguyên hàm Cho hàm số f xác định trên K. Hàm số F được gọi là nguyên hàm của f trên K nếu...