Vật lý 7: II - Âm học

Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Âm học Vật Lý lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa Vật Lý 7.