Toán lớp 4: III -Dấu hiệu chia hết 2, 5, 9, 3. HBH

Lý thuyết về dấu hiệu chia hết 2, 5, 9, 3 và hình bình hành thuộc toán lớp 4 được biên soạn ngắn gọn, bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 4.