Thể nguyên mẫu ( The infinitive)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Thể nguyên mẫu ( The infinitive) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.