Số ngày tháng và cân đo (numerals, date and ...)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Số ngày tháng và cân đo (numerals, date and ...) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.