May và can dùng để chỉ sự cho phép và khả năng

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề May và can dùng để chỉ sự cho phép và khả năng được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.