Hóa học 9: III -Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn

Tổng hợp Lý thuyết, các dạng bài tập Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn Hóa Học lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 9.