Các thì hiện tại (the present tenses)

Để giải Tiếng anh lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Tiếng anh 12 chủ đề Các thì hiện tại (the present tenses) được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 12 và đề thi chính thức của BGD&ĐT.