: Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được chuyển hóa thành nhiệt năng?

: Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được chuyển hóa thành nhiệt năng?
A. Cơ năng
B. Điện năng
C. Hóa năng
D. Quang năng
 

Kpắ Lực

New member
Điện năng được chuyển hóa thành nhiệt năng
→ Đáp án B