Tiếng việt lớp 5

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. VIỆT NAM - TỔ QUỐC EM
 1. Tập đọc: Thư gửi các học sinh
 2. Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
 3. Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
 4. Tập đọc: Sắc màu em yêu
 5. Tập đọc: Lòng dân
 6. Chính tả: Việt Nam thân yêu; Quy tắc viết NG/NGH, G/GH, C/K
 7. CHÍNH TẢ: NGHE - VIẾT: LƯƠNG NGỌC QUYẾN; NHỚ - VIẾT: THƯ GỬI CÁC HỌC SINH; CẤU TẠO PHẦN VẦN - QUY TẮC ĐÁNH DẤU THANH
 8. Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
 9. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Tổ Quốc
 10. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân dân
 11. Kể chuyện: Lý Tự Trọng
 12. Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo, thống kê
 13. Tập làm văn: Văn tả cảnh
II. CÁNH CHIM HÒA BÌNH
 1. Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
 2. Tập đọc: Bài ca về trái đất
 3. Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
 4. Tập đọc: Ê-mi-li, con...
 5. Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
 6. Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát-xít
 7. Chính tả: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ; Một chuyên gia máy xúc
 8. Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
 9. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình và hữu nghị hợp tác
 10. Luyện từ và câu: Từ đồng âm và việc dùng từ đồng âm để chơi chữ
 11. Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai
 12. Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
 13. Tập làm văn: Luyện tập về tả cảnh
III. CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN
 1. Tập đọc: Những người bạn tốt
 2. Tập đọc: Tiếng đàn balalaica trên sông Đà
 3. Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
 4. Tập đọc: Trước cổng trời
 5. Tập đọc: Cái gì quý nhất?
 6. Tập đọc: Đất Cà Mau
 7. Chính tả: Dòng kinh quê hương; Kì diệu rừng xanh
 8. Chính tả: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà cách viết những từ có chứa âm đầu N/L hoặc âm cuối N/Ng
 9. Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
 10. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên
 11. Luyện từ và câu: Đại từ
 12. C.12. Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam
 13. Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạ mở bài và kết bài)
 14. Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
IV. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
 1. Ôn tập phần tập đọc
 2. Ôn tập phần chính tả
 3. Ôn tập phần luyện từ và câu
 4. Ôn tập phần tập đọc
V. GIỮ LẤY MÀU XANH
 1. Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
 2. Tập đọc: Tiếng vọng
 3. Tập đọc: Mùa thảo quả
 4. Tập đọc: Hành trình của bầy ong
 5. Tập đọc: Người gác rừng tí hon
 6. Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn
 7. E.7. Chính tả: Luật bảo vệ môi trường; Phân biệt đầu L/N, âm cuối N/NG
 8. Chính tả: Mùa thảo quả; Hành trình của bày ong; phân biệt âm đầu s/x, âm cuối t/c
 9. Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô
 10. Luyện từ và câu: Quan hệ từ
 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường
 12. E.12. Kể chuyện: Người đi săn và con nai
 13. Tập làm văn: Văn tả người
VI. VÌ HẠNH PHÚC CỦA CON NGƯỜI
 1. Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
 2. Tập đọc: Hạt gạo làng ta
 3. Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 4. Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây
 5. Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
 6. Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
 7. Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Trường
 8. Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
 9. Chính tả: Chuỗi ngọc lam; Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 10. Chính tả: Về ngôi nhà đang xây; Người mẹ của 51 đứa con
 11. Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
 12. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Hạnh phúc
 13. Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
 14. Luyện từ và câu: Ôn tập về cấu tạo từ; Ôn tập về câu
 15. Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé
 16. Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả hoạt động)
VII. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
 1. Ôn tập phần tập đọc
 2. Ôn tập phần chính tả
 3. Ôn tập phần luyện từ và câu
 4. Ôn tập phần tập làm văn
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.