Tài liệu Sách giải tích 12 nâng cao

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Sách giải tích 12 nâng cao | Sách toán học 12 nâng cao | Sách giải tích 12 nâng cao download | sách giai tich 12 nang cao pdf | sách toán 12

MỤC LỤC SÁCH GIẢI TÍCH TOÁN HỌC 12 NÂNG CAO THEO CHƯƠNG
 • Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
 • Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
 • Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 • Chương 4: Số phức
MỤC LỤC SÁCH GIẢI TÍCH TOÁN HỌC 12 NÂNG CAO THEO BÀI
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

 • Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số
 • Luyện tập (trang 8-9)
 • Bài 2: Cực trị của hàm số
 • Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 • Luyện tập (trang 23-24)
 • Bài 4: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ
 • Bài 5: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
 • Luyện tập (trang 36)
 • Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức
 • Luyện tập (trang 44-45)
 • Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ
 • Luyện tập (trang 50)
 • Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị
 • Luyện tập (trang 57-58)
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1
 • Bài tập trắc nghiệm khách quan-1
Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
 • Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ
 • Luyện tập (trang 78)
 • Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực
 • Luyện tập (trang 81-82)
 • Bài 3: Lôgarit
 • Luyện tập (trang 92-93)
 • Bài 4: Số e và lôgarit tự nhiên
 • Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit
 • Bài 6: Hàm số lũy thừa
 • Luyện tập (trang 117-118)
 • Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit
 • Bài 8: Hệ phương trình mũ và lôgarit
 • Luyện tập (trang 127)
 • Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 2
 • Bài tập trắc nghiệm khách quan-2
Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 • Bài 1: Nguyên hàm
 • Bài 2: Một số phương pháp tìm nguyên hàm
 • Luyện tập (trang 145-146)
 • Bài 3: Tích phân
 • Bài 4: Một số phương pháp tính tích phân
 • Luyện tập (trang 161-162)
 • Bài 5: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
 • Bài 6: Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
 • Luyện tập (trang 174-175)
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3
 • Bài tập trắc nghiệm khách quan 3
Chương 4: Số phức
 • Bài 1: Số phức
 • Luyện tập (trang 190-191)
 • Bài 2: Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai
 • Luyện tập (trang 199)
 • Bài 3: Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng
 • Luyện tập (trang 207)
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4
 • Bài tập trắc nghiệm khách quan 4
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.