Toán lớp 1 Phép cộng 14 + 3

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Phép cộng 14 + 3 là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Phép cộng 14 + 3, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau:

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Biết làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi
  • Cộng nhẩm dạng ${\bf{14}} + {\bf{3}}$.
tính cộng (không nhớ) trong phạm vi.png


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Thực hiện phép tính

Thực hiện phép cộng theo hàng dọc hoặc hàng ngang.
Với phép tính hàng dọc, em đặt tính thẳng hàng rồi cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 13 + 5
Đặt tính rồi tính.jpg


Dạng 2: Tính nhẩm
Thực hiện phép cộng (không nhớ) có dạng 14 + 3 theo hàng ngang mà không cần đặt tính:
- Lấy các chữ số hàng đơn vị cộng với nhau.
- Giữ nguyên chữ số 1 ở hàng chục.
Ví dụ: Tính nhẩm: 13 + 3
Hướng dẫn giải
Em nhẩm: 3 + 3 = 6, giữ nguyên chữ số 1 ở hàng chục
Vậy 13 + 3 = 16.

Dạng 3: Toán đố.
Vận dụng phép cộng vừa học, em giải quyết các bài toán đố.
  1. Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm và yêu cầu của bài toán.
  2. Tìm cách giải: Bài toán tìm giá trị của tất cả các đại lượng thì thường dùng phép toán cộng
  3. Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.
  4. Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.
Ví dụ: Một người nông dân nuôi 13 con gà và 2 con chó. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu gà và chó ?
Hướng dẫn giải
Người nông dân đó có tất cả số gà và chó là: 13 + 2 = 15 (con)
Đáp số: 15 con