Toán lớp 1 Ôn tập: Các số đến 10

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Các số đến 10 là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Các số đến 10, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau:

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Biết đọc, đếm, so sánh các số trong phạm vi ${\bf{10}}$.
  • Thành thạo phép cộng, trừ trong phạm vi ${\bf{10}}$; mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
  • Tìm thành phần chưa biết của phép cộng và phép trừ trong phạm vi ${\bf{10}}$
  • Thành thạo cách giải và trình bày các bài toán có lời văn trong phạm vi ${\bf{10}}$
II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng bài 1: Đọc, đếm và so sánh các số trong phạm vi ${\bf{10}}$

Thứ tự các số, cách đọc và viết các số trong phạm vi 10 được cho trong bảng sau:
Đọc, đếm và so sánh các số trong phạm vi.jpg


Dạng bài 2: Thực hiện phép tính cộng trừ trong phạm vi ${\bf{10}}$
Ghi nhớ lại bảng cộng và bảng trừ các số trong phạm vi 10 đã học.
Thực hiện phép tính cộng trừ trong phạm vi.png


Dạng bài 3: Bài toán có lời văn.
  • Đọc và phân tích đề để xác định các số đã biết, yêu cầu của đề bài.
  • Với các bài toán yêu cầu tìm tất cả hoặc “cả hai” thì ta thường dùng phép tính cộng. Ngược lại, với bài toán yêu cầu tìm giá trị “còn lại” thì em thường sử dụng phép tính trừ để tìm lời giải.
  • Trình bày bài rõ ràng: Câu lời giải, phép tính và đáp số.
  • Kiểm tra lại lời giải và kết quả vừa tìm được.