Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Nhận dạng đồ thị hàm số | Đồ thị hàm số | Chuyên đề đồ thị hàm số | Đồ thị hàm số thần tốc |
Tài liệu gồm có:

1. Sơ đồ bài khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
  • Bước 1: Tập xác định của hàm số
  • Bước 2: Tính đạo hàm y' = f'(x)
  • Bước 3: Tìm nghiệm của phương trình f'(x) = 0
  • Bước 4: Tìm giới hạn của hàm số
  • Bước 5: Lập bảng biến thiên hàm số
  • Bước 6: Kết luận tính biến thiên và cực trị
  • Bước 7: Tìm các điểm đặc biệt của đồ thị
  • Bước 8: Vẽ đồ thị
2. Các dạng đồ thị hàm số bậc 3
3. Các dạng đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương
4. Các dạng đồ thị của hàm số bậc nhất trên bậc nhất
5. Lời giải chi tiết các bài tập từ căn bản tới nâng cao

nhận dạng đồ thị hàm số (1).png

nhận dạng đồ thị hàm số (2).png

nhận dạng đồ thị hàm số (3).png

nhận dạng đồ thị hàm số (4).png

nhận dạng đồ thị hàm số (5).png

nhận dạng đồ thị hàm số (6).png

nhận dạng đồ thị hàm số (7).png

nhận dạng đồ thị hàm số (8).png

nhận dạng đồ thị hàm số (9).png

nhận dạng đồ thị hàm số (10).png