Ngành công nghiệp nào sau đây ở Bắc Mỹ chưa phải là ngành công nghiệp hàng đầu thế giới?

Hồng Huệ

New member
Ngành công nghiệp nào sau đây ở Bắc Mỹ chưa phải là ngành công nghiệp hàng đầu thế giới?
A. Hàng không.
B. Vũ trụ.
C. Nguyên tử, hạt nhân.
D. Cơ khí.
 

Lê Thu Hằng

New member
Các ngành công nghiệp hàng đầu thế giới của Bắc Mĩ là hàng không, vũ trụ, cơ khí,… còn ngành nguyên tử không phải ngành hàng đầu của Bắc Mĩ. Ngành nguyên tử, hạt nhân là ngành phát triển mạnh ở Đông Á (Triều Tiên), Nga,…
Đáp án cần chọn là: C