May và can dùng để chỉ sự cho phép ở hiện tại hay tương lai

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
May và can dùng để chỉ sự cho phép ở hiện tại hay tương lai
A. Ngôi thứ nhất..

I/we can là hình thức thông dụng nhất.
I can take a day off whenever I want.
(Tôi có thể nghỉ một ngày bất cứ khi nào tôi muốn)
I/we may (tôi được phép) có thể dùng được.
I may leave the office as soon as I have finished.
(Tôi được phép rời văn phòng ngay khi tôi đã xong việc).
Nhưng đây không phải là cấu trúc thường lắm và thường được nói nhiều hơn là:

I can leave/I'm allowed to leave...

(Tôi có thể ra về/tôi được phép ra về.)

I/we may/might ít được dùng hơn trong lời nói gián tiếp.

You may leave when you've finished, he says/said = He says we may leave/He said we might leave.

(Ông ta nói chúng tôi được phép ra về...)

Nhưng trong cách nói thông tục chúng ta nên dùng can/could

He says we can leave/He said we could leave.

(Ông ta nói chúng tôi được phép ra về.)

Ngôi thứ hai.

May ở đây chủ yếu được dùng khi người nói là người cho phép you may park here có nghĩa là (tôi cho phép anh đậu xe), cáu này không có nghĩa là "cảnh sát cho phép" hay "anh có quyền đậu xe"

can có thể dùng thay cho may ở đây một cách không chính thức. Nhưng nó cũng có thể được dùng để diễn tà ý tưởng của việc có phép "You can park here" (Anh được phép đậu xe ở đây).

Tương tự, "You can take two books home with you" có nghĩa là (Anh được phép mang hai cuốn sách về nhà) và "you can’t eat sandwiches in the library" có nghĩa là (Anh không được phép ăn san-uých trong thư viện.)

could có thể được dùng khi có một ý tưởng chỉ tình cảnh :

Why don’t you ring him ? you can could use my pilone

(Tại sao anh không gọi điện cho ông ta ? Anh có thể dùng điện thoại của tôi.)

Could củng được dùng ở lời nói gián tiếp được giới thiệu bằng một động từ ở thì quá khứ :


He said I could use his phone

(Ông ta nói tôi có thể dùng điện thoại của ông ta.) Ngôi thứ ba.

May có thể được dùng như ở B trên khi người nói đang cho phép :

He may take my car (Anh được phép dùng xe của tôi.)

They may phone the office and reverse the charges

(Họ được phép gọi điện thoại cơ quan và miễn phí.)

Nhưng nó chủ yếu được dùng trong những câu liên quan đến quyền lực và sự cho phép.

In certain circumstances a police officer may ask a driver to take a breath test. (Trong những hoàn cảnh nhất định một sĩ quan cảnh sát được quyền yêu cầu tài xế thử nghiệm hơi thở.)

If convicted, an accused person may appeal.

(Nếu bị kết án, bị cáo được quyền chống án.)

Trong tiếng Anh không chính thức can/can’t sẽ không được dùng :

He can take the car (Nó được phép lấy xe.)

They can phone the office.

(Họ được phép gại điện thoại đến cơ quan.!

A police officer can ask a driver.

(Một sĩ quan cảnh sát được quyền yêu cầu tài xế.)

All accused person can appeal.

(Một bị cáo có thể chống án.)