Kết truyện “không ai biết sau đó Mã Lương đi đâu”

Kết truyện “không ai biết sau đó Mã Lương đi đâu”
A. Giúp hình tượng nhân vật Mã Lương lung linh, huyền bí hơn
B. Truyện gần gũi thực tế hơn
C. Mã Lương hi sinh trong cuộc đấu tranh chống cường quyền nên tác giả phải nói tránh đi cho người đọc đỡ thương tiếc
D. Mã Lương trở nên bất tử