Hỏi: Trong các loại chim sau, loài chim nào điển hình cho kiểu bay lượn?

Thúy Mai

New member
Hỏi: Trong các loại chim sau, loài chim nào điển hình cho kiểu bay lượn?
A. Bồ câu.
B. Mòng biển.
C. Gà rừng.
D. Vẹt