HL.9. Xem đồng hồ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
 • Kim ngắn: chỉ giờ
 • Kim dài: chỉ phút
 • Kim dài, mảnh, chạy nhanh: kim giây
 • Cách đọc giờ đúng, giờ lẻ, giờ buổi chiều.
II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Xem giờ theo đồng hồ đã cho
Đồng hồ kim:
Giờ đúng:
Kim phút chỉ vào số 12, kim giờ chỉ vào số nào thì đồng hồ chỉ giờ đó.
Ví dụ: Đồng hồ chỉ 4 giờ thì các kim đồng hồ có vị trí như sau: Kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 4.
Xem đồng hồ 1.JPG

Giờ lẻ:
Một giờ có 60 phút, kim phút quay một vòng sẽ được 1 giờ.
Muốn nhẩm số phút khi kim dài chỉ vào một số khác 12 trên mặt đồng hồ thì em đếm cách 5 đơn vị cho mỗi số, bắt đầu từ số 12
Xem đồng hồ 2.png

 • Đồng hồ chỉ 30 phút còn có cách đọc khác là “giờ rưỡi”.
 • Khi đồng hồ có số phút vượt quá 30 phút thì còn có cách đọc theo “giờ kém”
Ví dụ: Đồng hồ chỉ 2 giờ 45 phút; còn được đọc 3 giờ kém 15 (tức là cần 15 phút nữa sẽ đến 3 giờ đúng)
Xem đồng hồ 3.jpg

- Đồng hồ điện tử: Có hiển thị số giờ và số phút, ta có thể đọc được nhanh chóng. Thường dùng dấu '':'' để ngăn cách giờ và phút.
Ví dụ: Khi đồng hồ hiển thị 09:06 ta hiểu là 9 giờ 6 phút.

Dạng 2: Quay kim đồng hồ để được giờ tùy ý.
Điều chỉnh kim phút và kim giờ để được vị trí tương ứng với giờ cho trước.

Dạng 3: Đọc giờ của buổi chiều.
- Giờ buổi chiều: Một ngày có 24 giờ, ta phân chia như sau:
 • Từ 12 giờ đêm (hay 0 giờ) đến 11 giờ 59 phút trưa: giờ buổi sáng hoặc còn gọi làAM.
 • Từ 12 giờ trưa đến 11 giờ 59 phút đêm: giờ buổi chiều hoặc còn gọi là PM.
Giờ chiều ta còn có cách đọc khác theo 24 giờ
Ví dụ:
1 giờ chiều $= {\rm{ }}13$ giờ.

Dạng 4: Đọc giờ theo 2 cách.
Ta có 2 cách đọc cho các giờ 30 phút, hơn 30 phút và giờ buổi chiều.
Phương pháp giải:
Cách 1:
Đọc giờ theo quy tắc thông thường.
Cách 2: Đọc giờ theo cách đọc khác:
 • 30 phút đọc là “giờ rưỡi”
 • Hơn 30 phút đọc theo “giờ kém”
 • Giờ buổi chiều: quy về giờ theo thang 24 giờ.
Dạng 5: Tính khoảng thời gian trôi qua.
Tính số phút và số giờ đã thay đổi giữa hai khoảng thời gian, từ đó tính được khoảng thời gian trôi qua ở giữa.
Ví dụ: Từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều thì có bao nhiêu giờ đã trôi qua ?
Hướng dẫn giải
Vì 5 - 2 = 3 nên từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều thì đã trôi qua 3 giờ.