HL.5. Thấu kính phân kỳ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I - ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ
Thấu kính phân kỳ 1.PNG
Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa
  • Kí hiệu trong hình vẽ:
Thấu kính phân kỳ 2.PNG
  • Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì.
  • Dùng thấu kính phân kì quan sát dòng chữ thấy nhỏ hơn so với khi nhìn bình thường
II - TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ
1. Trục chính - Quang tâm - Tiêu điểm - Tiêu cự

Thấu kính phân kỳ 3.PNG

  • \(\Delta \) - trục chính của thấu kính
  • \(O\) - quang tâm của thấu kính
  • \(F,F'\) là tiêu điểm nằm về hai phía của thấu kính, cách đều quang tâm
  • Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm \(OF = OF' = f\) gọi là tiêu cự của thấu kính
2. Đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì
  • (1): Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.
  • (2): Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
  • (3): Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính (tia này đặc biệt khác với thấu kính hội tụ)