HL.4. Khối lượng và Đo khối lượng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I – KHỐI LƯỢNG – ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG
1. Khối lượng

  • Mọi vật đều có khối lượng. Khối lượng sữa trong hộp, khối lượng bột giặt trong túi, … chỉ lượng sữa trong hộp, lượng bột giặt trong túi, …
  • Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó.
2. Đơn vị khối lượng
  • Đơn vị khối lượng trong hệ thống đo lường hợp pháp là kilôgam (kg)(kg) (Kilôgam là khối lượng của một quả cân mẫu đặt ở Viện đo lường quốc tế ở Pháp)
  • Các đơn vị đo lường khác thường gặp:
Khối lượng và Đo khối lượng 1.PNG

- Một số đơn vị dùng đo lượng vàng:
  • 1 lượng vàng = 37,5g
  • 1 chỉ vàng = 3,75g.
  • 1 phân vàng = 0,375g
II – ĐO KHỐI LƯỢNG
- Dụng cụ:
Dùng cân để đo khối lượng
Khối lượng và Đo khối lượng 5.jpg

- Cách dùng cân Rô-béc-van:
Khối lượng và Đo khối lượng 6.jpg

- Điều chỉnh số 0:
+ Điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa.
- Đặt vật đem cân lên đĩa cân bên trái, đặt lên đĩa cân bên kia một số quả cân có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm thăng bằng, kim cân nằm đúng giữa bảng chia độ.
- Tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa cân cộng với số chỉ của con mã sẽ bằng khối lượng của vật đem cân.