HL.4. Định luật phản xạ ánh sáng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I – GƯƠNG PHẲNG
nh luật phản xạ ánh sáng 1.jpg

Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương.

II – ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG
nh luật phản xạ ánh sáng 2.jpg

Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ
Các tia và góc trong hiện tượng phản xạ toàn phần:
Định luật phản xạ ánh sáng 3.png

 • $SI$ - tia tới
 • \(IR\) - tia phản xạ
 • $IN$ - pháp tuyến
 • $\widehat{SIN}=i$: góc tới
 • $\widehat{NIR}=i'$: góc phản xạ
Định luật phản xạ ánh sáng:
 • Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới
 • Góc phản xạ bằng góc tới $\left( i=i' \right)$
III – PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG
1. Dạng 1: Biết góc tới $i$ hoặc góc phản xạ $i'$, tìm góc còn lại

Phương pháp: Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng: $i=i'$

2. Dạng 2: Cho góc tạo bởi tia tới $SI$ (hoặc tia phản xạ $IR$) và mặt phẳng gương là $x$. Tính góc tới $i$ và góc phản xạ $i'$
Phương pháp:
 • Ta có, pháp tuyến vuông góc với mặt phẳng gương
 • Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng: $i=i'={{90}^{0}}-x$
Định luật phản xạ ánh sáng 4.PNG

3. Dạng 3: Cho góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ $\widehat{S\text{IR}}=x$. Tính góc tới $i$ và góc phản xạ $i'$
Phương pháp:
 • Ta có: $\widehat{SIR}=i+i'=x$
 • Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng: $i=i'=\frac{x}{2}$
4. Dạng 4: Cho tia tới $SI$ và tia phản xạ \(\text{IR}\) tạo thành $\widehat{SIR}$cho trước. Xác định vị trí đặt gương.
Phương pháp:
 • Vẽ tia $IN$ là tia phân giác của $\widehat{SIR}$
 • Đặt gương vuông góc với tia phân giác $IN$ . Vẽ kí hiệu gương