HL.3. Từ phổ và Đường sức từ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I - TỪ PHỔ
Từ phổ và Đường sức từ  3.jpg

Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ.
Có thể thu được từ phổ bằng rắc mạt sắt lên tấm nhựa trong đặt trong từ trường và gõ nhẹ
  • Nơi nào mạt sắt dày thì từ trường mạnh
  • Nơi nào mạt sắt thưa thì từ trường yếu
II - ĐƯỜNG SỨC TỪ
Từ phổ và Đường sức từ 4.jpg

Các đường sức từ có chiều nhất định.
  • Bên ngoài nam châm, các đường sức từ có chiều đi ra từ cực Bắc (N), đi vào cực Nam (S) của nam châm.
  • Nơi nào từ trường càng mạnh thì đường sức từ dày, nơi nào từ trường càng yếu thì đường sức từ thưa.