HL.3. Độ to của âm

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I – ÂM TO, ÂM NHỎ - BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG
  • Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là biên độ dao động
  • Biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng to
II – ĐỘ TO CỦA MỘT SỐ ÂM
  • Độ to của âm được đo bằng đơn vị đềxiben (kí hiệu dB)
  • Người ta có thể dùng máy để đo độ to của âm
  • Bảng độ to của một số âm
 TO CỦA ÂM 0.jpg

  • Loa là một thiết bị dùng để làm tăng độ to của âm thanh.
  • Cấu tạo chính của loa là một màng dao động, tín hiệu được đưa vào hai dây điện của loa. Biên độ dao động của màng loa càng lớn, âm phát ra càng to.
 TO CỦA ÂM 11.jpg