Toán lớp 1 Giải toán có lời văn (tiếp)

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải toán có lời văn là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Giải toán có lời văn, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau:
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Nhận biết bài toán có lời văn gồm các số đã cho (điều đã biết) và số cần tìm (điều chưa biết);
  • Hiểu đề toán cho gì ? Hỏi gì ? Và cách giải bài toán có một phép trừ.
  • Biết giải bài toán gồm: Câu lời giải, phép tính và đáp số.
Câu lời giải, phép tính và đáp số.png


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng bài 1: Hoàn thành tóm tắt và đề toán còn thiếu.

  • Dựa vào đề bài, xác định số lượng ban đầu và số lượng được thêm vào hoặc bớt đi, yêu cầu của bài toán.
  • Sử dụng phép tính phù hợp để điền vào chỗ chấm.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành tóm tắt và lời giải cho bài toán sau:
Trên cành cây có 8 con chim, sau đó có 2 con chim bay đi. Hỏi trên cành cây còn lại bao nhiêu con chim ?
Hoàn thành tóm tắt và đề toán còn thiếu.png

Tóm tắt:
Có:……con chim
Bay đi:…..con chim
Còn lại:.......con chim.
Bài giải:
Trên cành cây còn lại số con chim là:
……………………=………(con)
Đáp số: ……con chim.
Hướng dẫn giải
Đọc đề và xác định các số đã cho và yêu cầu của bài toán.
Tóm tắt:
Có: 8 con chim
Bay đi: 2 con chim
Còn lại:…con chim.
Bài giải:
Trên cành cây còn lại số con chim là:
8 - 2 = 6 (con)
Đáp số: 6 con chim

Dạng bài 2: Giải bài toán có lời văn.
  • Đọc và phân tích đề toán, xác định các giá trị đã biết, câu hỏi của bài toán, tóm tắt đề bài.
  • Tìm cách giải cho bài toán: Dựa vào các từ khóa trong đề bài như “tăng thêm”, “bớt đi”, “nhiều hơn”, “ít hơn”, “tất cả”, “còn lại”….để xác định phép toán phù hợp.
  • Thông thường, nếu bài toán yêu cầu tìm “còn lại” thì em thường sử dụng phép tính trừ.
  • Trình bày lời giải của bài toán: lời giải, phép tính, đáp số.
  • Kiểm tra lại lời giải, kết quả vừa tìm được.
Ví dụ: Nam có 8 quả bóng bay. Bạn ấy bị bay mất 3 quả bóng . Hỏi Nam còn lại bao nhiêu quả bóng ?
Hỏi Nam còn lại bao nhiêu quả bóng.jpg

Muốn tìm số bóng của còn lại của Nam thì cần lấy số bóng ban đầu trừ đi số bóng đã bay mất.
Hướng dẫn giải
Nam còn lại số quả bóng là:
8 - 3 = 5 (quả bóng)
Đáp số: 5 quả bóng.