Giải bài 3 trang 79 SGK Hóa học 11 Silic và hợp chất của silic

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 3 trang 79 SGK Hóa học 11 Silic và hợp chất của silic:
Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là:
A. Cacon đioxit
B. Lưu huỳnh đioxit
C. Silic đioxit
D. Đinitơ pentaoxit
Học Lớp hướng dẫn giải
SiO$_{2}$ không tan trong nước
Đáp án C