Giải bài 3 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 3 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn
Đề bài
Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.
Lời giải chi tiết
\({G_\infty } = {{{f_1}} \over {{f_2}}}\)