Giải bài 2 trang 120 SGK Hóa học 11 Xicloankan

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 2 trang 120 SGK Hóa học 11 Xicloankan:
Khi sục khí xicloankan vào dung dịch brom thì có hiện tượng nào sau đây?
A. Màu dung dịch không đổi.
B. Màu dung dịch đậm lên.
C.Màu dung dịch bị nhạt dần.
D. Màu dung dịch từ không màu chuyển sang màu nâu đỏ.
Học Lớp hướng dẫn giải
Vì khí xicloankan ( vòng 3 hoặc 4 cạnh sẽ ở thể khí) có phản ứng cộng với dung dịch brom do vậy màu của dd brom sẽ bị nhạt dần.
Đáp án C